ENEN CZCZ

Olomouc

Olomouc (německy Olmütz, polsky Ołomuniec, latinsky Eburum nebo Olomucium, hanácky Olomóc nebo Holomóc) je statutární město na střední Moravě a centrum Olomouckého kraje. Rozkládá se v Hornomoravském úvalu na řece Moravě při soutoku s Bystřicí a je obklopené úrodnou krajinou Hané. Ve městě o rozloze 10 336 ha žije 102 255 obyvatel.

V historickém jádru města, obklopeném rameny řeky Moravy, jehož formování bylo započato počátkem 11. století a dokončeno v polovině 19. století, je situováno několik velkých náměstí, z nichž na Horním náměstí je umístěna radnice s orlojem z 15. století, Herkulova a Caesarova kašna, a především památka UNESCO sloup Nejsvětější Trojice, postavený v roce 1740. Pozoruhodný je také arcibiskupský kostel dóm svatého Václava, kde roku 1469 prohlásila část českých a moravských pánů uherského krále Matyáše Korvína králem českým a kde se taktéž nachází hrobka českého krále Václava III., zavražděného roku 1306 právě v Olomouci (jeho smrt znamenala vymření hlavní linie panovnického rodu Přemyslovců). Na druhé straně historického jádra je budova Univerzity Palackého (dříve známá jako Univerzita císaře Františka, založená v roce 1573, zrušená roku 1860 a obnovená roku 1946). Má v dnešní době okolo 25 000 studentů. Další památky, které stojí za zmínku: Chrám sv. Mořice, Kostel Panny Marie Sněžné, Klášter Hradisko.

Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky a podnikatele. Vnější napojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu vynikající a dobudováním dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam města – jako jediného kromě Prahy – na křižovatce dvou klíčových vnitrostátních a mezistátních komunikací. Z ekonomického pohledu je město Olomouc možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami.

Dnešní Olomouc je sídlem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, Univerzity Palackého, řa¬dy kulturních organizací, ale i obchodních nebo průmyslových firem a vojenských institucí (Spojené velitelství Armády ČR).
Na hlavní olomouckém náměstí najdeme stánek stálé di¬vadelní scény – Moravského divadla – s činoherním, operním i baletním souborem. Obraz olomouckého kulturního života doplňuje orchestr Moravské filharmonie,komorní scéna Di¬vadla hudby v objektu Muzea umění a městská kina.

www.unnitrading.cz

Hlavní stránka

 

Reklama

Přidejte si nás do přátel na Facebooku. Budete moci lépe sledovat naše novinky.